Bezpečné komponenty a materiál

V návaznosti na množící se anti-kampaně a časté dotazy Vás, naších vážených zákazníků, kterým čelíme prostřednictvím sociálních sítí, bychom Vás tímto příspěvkem rádi ujistili, že v České republice opravdu nelze dlouhodobě prodávat nekvalitní výrobky, které neodpovídají normám a legislativě, jelikož časté kontroly České obchodní inspekce a krajských hygienických stanic svou práci plní opravdu svědomitě a pečlivě. Tudíž i my nevyjímaje musíme několikrát do roka dokládat atesty a certifikáty nezávadnost všech námi prodávaných výrobků a distribuovaných produktů a vše podrobně prokazovat kontrolním orgánům.

Všechny naše produkty jsou v souladu s platnou legislativou České republiky a splňují nejvyšší standard kvality. Ručně vyráběná kousátka a výrobky ze silikonových komponent jsou námi vyráběny v České republice již od roku 2016 a jelikož zdraví našich dětí je u nás vždy na první místě, tak na této léty prověřené kvalitě nehodláme ustupovat.

Naše produkty podléhají hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobku určeného ke styku s potravinami dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienický požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 258/200Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Taktéž příslušné produkty splňují požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.; požadavky Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2016/1416 až 2019/37; článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 a vyhlášky č.521/2005 Sb.

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností disponujeme i atestem na migraci určitých prvků.

Nad rámec legislativního rámce taktéž necháváme znovu testovat produkty u Technického a zkušebního ústavu (ZÚS) – Akreditované zkušební laboratoře a Státního Zdravotního Ústavu (SZÚ)

Celková řádná dokumentace k našim produktům čítá nespočet složek a stovky stránek a nejsme sto Vám je každému zvlášť zasílat. Taktéž jejich obsahová hodnota je pro laika minimální. Aktuálně párujeme relevantní dokumenty a během srpna se všem, kteří si jakýkoliv produkt od nás zakoupili, objeví v sekci pro stažení relevantní dokumentace k danému produktu.

Nicméně věřte, že konkurence nás spát nenechá a kontroly jsou u nás opravdu často 😉 a nejlepším dokladem nezávadnosti našich produktů je fakt, že jsme tu pro Vás již řadu let. Za naší prací je vidět obrovská spousta spokojených zákazníku, mezi které Vás rádi počítáme a každého takového si velmi vážíme.

Abychom naší důvěru v námi vyráběné produkty jasně deklarovaly, tak počínaje 3. srpnem 2019 poskytujeme na naše produkty doživotní záruku. Viz podmínky doživotní záruky zde.

Napsat komentář