Bezpečné komponenty a materiál

V návaznosti na množící se anti-kampaně a časté dotazy Vás, naších vážených zákazníků, kterým čelíme prostřednictvím sociálních sítí, bychom Vás tímto příspěvkem rádi ujistili, že v České republice opravdu nelze dlouhodobě prodávat nekvalitní výrobky, které neodpovídají normám a legislativě, jelikož časté kontroly České obchodní inspekce a krajských hygienických stanic svou práci plní opravdu svědomitě a pečlivě. Tudíž i my nevyjímaje musíme několikrát do roka dokládat atesty a certifikáty nezávadnost všech námi prodávaných výrobků a distribuovaných produktů a vše podrobně prokazovat kontrolním orgánům.

Všechny naše produkty jsou v souladu s platnou legislativou České republiky a splňují nejvyšší standard kvality. Ručně vyráběná kousátka a výrobky ze silikonových komponent jsou námi vyráběny v České republice již od roku 2016 a jelikož zdraví našich dětí je u nás vždy na první místě, tak na této léty prověřené kvalitě nehodláme ustupovat.

Naše produkty podléhají hodnocení zdravotní nezávadnosti výrobku určeného ke styku s potravinami dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienický požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č. 258/200Sb. o ochraně veřejného zdraví.

Taktéž příslušné produkty splňují požadavky vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.; požadavky Nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ve znění Nařízení Komise (EU) č. 2016/1416 až 2019/37; článku 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 a vyhlášky č.521/2005 Sb.

Pro odstranění jakýchkoliv pochybností disponujeme i atestem na migraci určitých prvků.

Nad rámec legislativního rámce taktéž necháváme znovu testovat produkty u Technického a zkušebního ústavu (ZÚS) – Akreditované zkušební laboratoře a Státního Zdravotního Ústavu (SZÚ)

Celková řádná dokumentace k našim produktům čítá nespočet složek a stovky stránek a kontroly jsou u nás opravdu často. Avšak nejlepším dokladem nezávadnosti našich produktů je fakt, že jsme tu pro Vás již řadu let. Za naší prací je vidět obrovská spousta spokojených zákazníku, mezi které Vás rádi počítáme a každého takového si velmi vážíme.

Abychom naší důvěru v námi vyráběné produkty jasně deklarovaly, tak počínaje 3. srpnem 2019 poskytujeme na naše produkty doživotní záruku. Viz podmínky doživotní záruky zde.

Napsat komentář